Protocollen en informatie

Samen maken we de regels en samen houden we ons eraan. Samen maken we er een plezierige tijd van.

Hieronder zijn verschillende protocollen/regels te lezen. Regels die samen zijn opgesteld om zo een iedereen vele leuke sporturen te geven. Het lijkt heel veel, maar als we elkaar met respect behandelen, iedereen in zijn waarde laten, netjes met materiaal omgaan en opruimen, dan komen we al een heel eind!

VertrouwenscontactpersoonHuisregels
GedragscodePrivacywet (AVG)