Contributie

Gymnastiekvereniging Kwiek biedt 2 gratis kennismakingslessen aan. Kom langs in één van onze gymzalen aan de Booyenverlaat, het Activum of naar de turnhal. De tijden staan onder het kopje lesrooster. Het inschrijfformulier krijg je via de leiding na de proefperiode.

Contributie

Ouder-peutergym              €12,50 p/m

Kleutergym                         €10,00 p/m

Gym                                      €12,50 p/m

Gym + recreatief turnen   € 25,00 p/m

Selectie (incl. gym)             € 45 p/m

Bondscontributie 2024:

Jeugd t/m 15 jaar                € 27,60 p/j

Senior v.a. 16 jaar               € 34,00 p/j

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een half jaar. Wilt u zelf uw bank de opdracht geven dit bedrag maandelijks af te schrijven? En wilt u het bedrag overmaken o.v.v. de naam van de gymnast? Het rekeningnummer van Kwiek is: NL28 INGB 0676 7603 68. Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient dit schriftelijk/per e-mail te gebeuren met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Het e-mailadres voor de contributie is kwiekhoogeveen@yahoo.com.

Download hier uw inschrijfformulier

Extra mogelijkheden contributie:

Als ouder kun je in een situatie zitten, waarbij je graag wilt dat kinderen kunnen (blijven) sporten maar het financieel niet haalbaal is om onder andere contributie, kleding en dergelijke te kunnen betalen. Een lastige situatie, waarbij ieder hulp dan welkom is om voor u kind toch te kunnen (blijven) sporten.

Schroom niet om dan hulp in te schakelen ook in de gemeente Hoogeveen is dat mogelijk. 

Via onderstaande links leest u informatie over hoe u dat kunt aanvragen en wat de mogelijkheden voor u kunnen zijn. 

Leergeld Hoogeveen

Sam& voor alle kinderen

Jeugdfonds sport en cultuur