Contributie

Gymnastiekvereniging Kwiek biedt 3 gratis kennismakingslessen aan. Kom langs in één van onze gymzalen aan de Booyenverlaat, het Activum of naar de turnhal. De tijden staan onder het kopje lesrooster. Het inschrijfformulier krijg je via de leiding na de proefperiode.

Contributie

Ouder-peutergym              €11,50 p/m

Gym                                      €11,50 p/m

Gym + recreatief turnen   € 23,00 p/m

Selectie (incl. gym)             € 44 p/m

Bondscontributie 2022:

Jeugd t/m 15 jaar                € 23,80 p/j

Senior v.a. 16 jaar               € 29,40 p/j

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een half jaar. Wilt u zelf uw bank de opdracht geven dit bedrag maandelijks af te schrijven? En wilt u het bedrag overmaken o.v.v. de naam van de gymnast? Het rekeningnummer van Kwiek is: NL28 INGB 0676 7603 68. Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient dit schriftelijk/per e-mail te gebeuren met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Het e-mailadres voor de contributie is kwiekhoogeveen@yahoo.com.

Download hier uw inschrijfformulier