Huisregels

Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we de vereniging.  

In onze vereniging hanteren we ook aantal huisregels. Met deze regels maken we en houden we de sport gezellig en veilig en gaan we zorgvuldig om met de accommodatie.

Algemene regels:

* We gaan respectvol met elkaar om, waarbij er gelet wordt op taalgebruik. 

* Verbaal of fysiek geweld en intimidatie wordt niet binnen de vereniging geaccepteerd. Daaronder valt ook het pesten of beledigen. 

*Respecteer elkaars privacy in de kleedkamers en elkaars eigendommen.  

*Zorg dat je de kleedkamers weer net zo netjes achterlaat zoals je het aantrof (b.v. afval in de prullenbak). 

* Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor aanvang van de lessen.

* Volg te alle tijd de instructies van de leiding op. 

* Losse haren moeten worden vast gemaakt in een staart of vlecht. 

* Sieraden, zoals oorbellen, armbanden, kettingen, ringen, enz. mogen tijdens de gymlessen/turnlessen niet worden gedragen. 

* Mocht het materiaal doelbewust door de leden beschadigd zijn, dan wordt dat op hen verhaald. 

* Tijdens de lessen is het noodzakelijk dat we de ouders/verzorgers kunnen bereiken. Wilt u ervoor zorgen dat het juiste mobiele telefoonnummer bij de vereniging bekend is? 

Sociale media;

* Voor de gym/turngroepen kan het handig zijn om een groepsapp te hebben om snel iedereen te kunnen informeren. Wees erop alert dat de app ook alleen wordt bedoeld voor de gym/turnen en ga op respectvolle wijze met elkaar om. Respecteer elkaars privacy en post niet privacy gevoelige foto's of nare berichten naar elkaar.  

*  Voor facebook, instagram en whatsapp wordt privacy gewaarborgd. Leden kunnen dmv AVG-formulier aangeven dat ze geen foto's op sociale media willen. 

Gedragsregels voor ouders/verzorgers;

 *Als ouder/verzorger bent u het voorbeeld voor uw kind, zorg dat u het goede voorbeeld geeft door bijvoorbeeld respect te hebben naar elkaar.

* Samen met uw kind zorgt u ervoor dat ze tijdig aanwezig zijn bij de trainingen.

* Voor de contributie voldoet u maandelijks of zorgt u in ieder geval ervoor dat het bedrag wordt overgemaakt. 

* Voor vragen op- of aanmerkingen over de trainingen, trainers of organisatie dan neemt u eerst contact op met de desbetreffend trainer of bestuur. Wanneer er gezamenlijk niet meer uit te komen is wordt er gekeken naar de vervolgstappen. (B.v. In geval van een conflict met een trainer waar u niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur).