Recreatief turnen

Gymnastiekvereniging Kwiek biedt voor gymleden een extra uur in de turnhal, naast het wekelijkse gymuur. De leden gaan dan bezig op de toestellen om daar turnoefeningen aan te leren en te verbeteren (het is dus anders dan gym). In principe is het voor iedereen, maar er zijn wel enkele regels aan verbonden:

·       Je moet 6 jaar oud zijn.

·       Het is extra, dus naast het gymmen en niet in plaats van.

·       Er is een proefperiode van 3 maanden om te kijken of je geschikt bent om mee te doen in de groep.

Wil je van deze optie gebruik maken kun je dat aangeven bij de leiding of stuur een mail.

Voor tijden en contributie kijk bij lesrooster en contributie.