Producten Home Organisatie Recreatief Selectie Lesrooster Contact
VOORZITTER: Deirdre Smit Ruinerweg 21, 7958 RA  Koekangerveld SECRETARIS: - vacant - LEDENADMINISTRATIE: Monique Kraijesteijn 06-52347873 PENNINGMEESTER: Erik Bisschop De Wanne 20, 7908 NM Hoogeveen 0528-278992 LID: Femke Visscher
LEIDING: Selectie en gym: Johan de Lange Gym: Nathalie Salomons Jasmijn Roeloffzen Ouder- en peutergym: Femke Visscher
CONTRIBUTIE per 01-01-2020 Ouder & peutergym       € 11,50 p/m Gym       € 11,50 p/m Gym+recreatief turnen € 23,00 p/m Selectie (incl. gym)       € 44,00 p/m BONDSCONTRIBUTIE 2020 Jeugd t/m 15 jaar        € 22,60 p/j Senior v.a. 16 jaar        € 27,80 p/j Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een half jaar. Wilt u zelf uw bank de opdracht geven dit bedrag maandelijks af te schrijven? En wilt u het bedrag overmaken o.v.v. de naam van de gymnast? Indien u het lidmaatschap wilt  beëindigen, dan dient dit schriftelijk/ per mail te gebeuren met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.Het mailadres voor contributies is kwiekhoogeveen@yahoo.com 
Informatie over het bestuur, leiding en contributie
Organisatie